ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ห้ามขายน้ำอัดลมในโรงเรียนแก้เด็กอ้วน

ของหวาน ทั้งขนม เครื่องดื่มน้ำอัดลม วางขายในสหกรณ์โรงเรียน เป็นอาหารว่างหลังทานมื้อกลางวันที่มีจัดจำหน่ายให้นักเรียน ต่อไปจะถูกควบคุมปริมาณน้ำตาลไม่ให้มีความหวานจนเกินไป ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ออกคำสั่งให้โรงเรียนในสังกัด ห้ามขายน้ำอัดลมและขนมที่หวานอย่างเด็ดขาด เพราะผลสำรวจล่าสุดพบสัดส่วนโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคขนมและน้ำอัดลม และพบว่าเด็กอายุ 6-14 ปี เป็นกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุด มีน้ำตาลสูงเฉลี่ย 9-19 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งปริมาณที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งหลายโรงเรียนได้ดำเนินการตามคำสั่งแล้ว

สำนักการศึกษาลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้าสหกรณ์ตามโรงเรียนในสังกัดไม่ให้มีการวางจำหน่ายของว่างที่หวานจนเกินไป โดยเฉพาะน้ำอัดลม ห้ามจำหน่ายอย่างเด็ดขาด

ส่วนร้านค้าหน้าโรงเรียนจะขอความร่วมมือให้งดจำหน่ายน้ำอัดลมและอาหารว่างที่หวานจนเกินไป โดยจะมีครูและฝ่ายเทศกิจช่วยกันดูแลคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของร้านแผงลอย

ล่าสุดกรุงเทพมหานคร เตรียมจัดทำคู่มือแนวทางป้องกันโรคอ้วน เพื่อเป็นต้นแบบการควบคุมอาหารให้เด็กๆ รู้ทันภัยเงียบที่จะตามมา ลดปัญหาโรคอ้วนและเบาหวานในเด็ก..