ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำ อยุธยา ตอนที่ 1

ถนนคันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมชลประทานก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน เพราะพื้นที่นี้น้ำท่วมแทบทุกปี ต้องใช้เรือสัญจร เอกชนเริ่มก่อสร้างวันที่ 22 มีนาคม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ค่าจ้างกว่า 55 ล้านบาท มีการตรวจรับงานก่อนสิ้นสุดสัญญา 1 เดือน แต่ปรากฏว่า เปิดใช้งานเพียง 1 เดือน ถนนทรุดตัวเกิดรอยแยกลึกลงไปกว่า 1 เมตร 

ชาวบ้านจึงส่งเรื่องร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนและผู่้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.เขต 1 ลงพื้นที่ครั้งแรกวันที่ 4 พฤศจิกายน พบความชำรุดจริงตามข้อมูลที่ได้รับ

ลงพื้นที่ล่าสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน ได้รับคำชี้แจงจากนายช่างชลประทานอาวุโสว่า การแก้ไขถนนเกือบเสร็จสมบูรณ์ 100%

นายทนงศักดิ์ มูลใจตา นายช่างชลประทานอาวุโส ยอมรับ ผลจากคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทำให้มีการหารือระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจบ่อทรายและท้องถิ่นอย่างจริงจัง ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7