7HD ร้อนออนไลน์

ชาวบ้านจ.ตาก ใช้หลักดาวกระจายเร่งคัดค้านทลายดอยชาติ ทำเหมืองแร่

กลุ่มชาวบ้านลานสาง หมู่ที่ 4, 9 และ 11  ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก หลายสิบคน ใช้กลยุทธ์ดาวกระจายไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก และ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) อ.บ้านตาก จ.ตาก  เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่  ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ดอยชาติ หมู่ที่ 11 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 296 ไร่ ตามประกาศชองสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  ที่ได้มีการประกาศ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

โดยครั้งนี้ ชาวบ้านได้มอบรายชื่อชาวบ้านที่คัดค้านโครงการนี้กว่า 350 รายชื่อ เพราะได้รับผลกระทบต่อการทำเหมืองแร่ พร้อมทวงถามความคืบหน้ากรณี ที่ ต้องการให้พื้นที่ป่าดอยชาติ เป็นผืนป่าบริสุทธิ์ เป็นผืนป่าต้นน้ำ อยู่ข้างห้วยแม่ท้อ ก่อนที่จะไหล  สู่อ่างเก็นน้ำแม่ท้อ และ ระบายไหลลงสู่แม่น้ำปิง ถือว่าเป็นผืนป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์  เป็นผืนป่าใหญ่ที่ต่อเนื่องจาก อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  เป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่านานาชนิด  ให้ผนวกเป็นพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ)ด้วย

เบื้องต้น  เจ้าหน้าที่รับหนังสือและชี้แจงว่าจะทำทุกสิ่งตามกรอบของกฎหมาย  พร้อมขอบคุณชาวบ้าน ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าไว้

สำหรับ ป่าดอยชาติ เมื่อราวต้นปี  2559  มีภาคเอกชนยื่นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่มาแล้ว ครั้งหนึ่ง ชาวบ้านลานสาง ได้คัดค้าน เพื่อปกป้องผืนป่าอย่างเหนียวแน่น  พร้อมยินดียกพื้นที่ดังกล่าว ให้ผนวกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย เพราผืนป่าดังกล่าว ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์  เป็นป่าต้นน้ำ ของห้วยแม่ท้อ  ก่อนจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ท้อ  ที่ไหล ลงสู่แม่น้ำปิง  มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช มีสัตว์ป่าอาศัย เข้ามาหากิน เช่น เก้ง กวาง นกเหงือก ไก่ป่า  หมูป่า ฯลฯ   จากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปหลายปี มีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายต้องการเหมืองหิน เข้ามาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และได้มีการยื่นขอประทานเหมืองแร่อีกครั้ง  และล่าสุด มีบุคคลเข้ามาข่มขู่ชาวบ้าน ที่คัดค้าน จนต้องไปแจ้งความที่ สภ.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตากด้วย