7HD ร้อนออนไลน์

กกต.ยกคำร้องผู้สมัครเลือกตั้งใหม่ สส.ขอนแก่น เขต 7 พรรคเพื่อไทยขาดคุณสมบัติ

จากกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้าน นายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัครเลือกตั้งใหม่ สส.เขต 7 พรรคเพื่อไทยว่า ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครนั้น  ล่าสุด กกต.ยกคำร้อง ด้วยเหตุผลว่านายธนิกไม่ขาดคุณสมบัติ

ในการประชุม กกต.วันนี้ มีการพิจารณาคุณสมบัติของนายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัคร สส.เขต 7 จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย หลังจากมีผู้ร้องคัดค้านว่าอาจมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัคร เนื่องจากเคยมีชื่อเป็นผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ที่ประชุมพิจารณาแล้วและยกคำร้อง เนื่องจากมองว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม เนื่องจากเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่ 24 มีนาคมจบสิ้นไปแล้ว ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ สามารถลงสมัคร สส. ในระบบเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างได้

ก่อนหน้านี้นายธนิก เกรงจะถูกร้องเรียน ได้ขอถอนชื่อตนเองจากการเป็น สส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วด้วย