7HD ร้อนออนไลน์

อนาคตใหม่ สวนมติยุบพรรค "กลัวที่ไหน"

ภายหลังจากที่ประชุม กกต. มี มติส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยมีเหตุอันเชื่อได้ว่า เป็นการรับบริจาคเงินโดย แหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา มาตรา 72 ของ กฎหมายพรรคการเมือง ที่ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ต้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรค ตามมาตรา 92(3) ของกฎหมายพรรคการเมือง นั้น

ล่าสุด พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ โดยติดแฮชแท็ก ว่า "#อนาคตใหม่ #กลัวที่ไหน"