7HD ร้อนออนไลน์

กทม. ลงพื้นที่ซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จฯ ก่อนเริ่มพระราชพิธีฯ ในวันพรุ่งนี้

เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (11 ธ.ค.62) ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อม และตรวจความพร้อมการเตรียมพื้นที่ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในส่วนของภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย การจัดเตรียมพลับพลาที่ประทับฯ และพื้นที่โดยรวมของสวนสันติชัยปราการ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ธงอักษรพระปรมาภิไธย วปร. การประดับผ้าระบายตลอดเส้นทาง   เสด็จฯ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การจัดเตรียมสถานที่เฝ้าฯ ของผู้มีตำแหน่งและของประชาชน รวมทั้งการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดรถสุขาเคลื่อนที่บริการประชาชน โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมรายงานความพร้อม

จากนั้นคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงเรือเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การปรับปรุงภูมิทัศน์จากสวนสันติชัยปราการ ไปยัง สวนสามพระยา ท่าเรือวาสุกรี จนถึงสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) พร้อมกันนี้ได้ตรวจสอบความพร้อมการจัดเตรียมสถานที่เฝ้าฯ ของประชาชน บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) และสถานที่เฝ้าฯ ของผู้มีตำแหน่ง รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของจุดบริการด้านต่างๆ และลงเรือต่อไปยังท่าราชวรดิฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง