เช้านี้ที่หมอชิต

ตรวจสอบเงื่อนไข บ้านดีมีดาวน์ รัฐช่วยจ่ายดาวน์ 50,000 บาท

เช้านี้ที่หมอชิต - โครงการ บ้านดีมีดาวน์ เปิดให้คนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ลงทะเบียนผ่าน www.บ้านดีมีดาวน์.com เมื่อวานนี้ (11ธ.ค.) เป็นวันแรก โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขตามที่กำหนด

คุณสมบัติข้อแรก ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย, อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร มีเงินพึงได้ประเมินในปี 2561 ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี หรือไม่เกิน 100,000 ต่อเดือน, เป็นผู้กู้ หรือผู้กู้หลัก กับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ, เป็นการยื่นกู้ใหม่ ไม่ใช่การรีไฟแนนซ์ และต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น ส่วนที่อยู่ก็ต้องสร้างแล้วเสร็จ ไม่รวมบ้านมือสอง และทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี ต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมาย และได้รับอนุมัติสินเชื่อ การจดจำนอง และทำนิติกรรมอื่น ๆ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 แต่ไม่เกิน 31 มีนาคม 2563

ขั้นตอนการรับสิทธิ หลังจากที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com แล้ว จะต้องรออีเมลแจ้งผลการตรวจสอบรอบแรกภายใน 3 วัน แล้วสถาบันการเงินจึงจะพิจารณาคำกู้ตามกระบวนการของธนาคาร และส่งข้อมูลของผู้กู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้ระบบ ซึ่งระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงิน และแจ้งผลการตรวจสอบ จากนั้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.จะได้รับข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ และโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีของผู้กู้ที่สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัว 13 หลัก ขั้นตอนสุดท้ายคือ ผู้เข้าร่วมโครงการรอรับเงินโอน 50,000 บาท