7HD ร้อนออนไลน์

สมชัย เตือน กกต.ส่อถูกฟ้องวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่โดยมิชอบ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.โพสต์เตือน กกต.เสียงข้างมากทั้ง 5 คน ที่ลงมติชงศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ เสี่ยงถูกฟ้องวินิจฉัยโดยมิชอบ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จ.สมุทรสาครและอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ถึงกรณีมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 ลงมติเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) โดยอ้างอิงตามอิง มาตรา 72 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง จึงถามกลับไปที่ กกต.ว่าแน่ใจแล้วหรือที่ใช้มาตรานี้ หากจะมีการร้องกลับว่า กกต.ใช้วินิจฉัยโดยมิชอบ

นายสมชัยโพสต์ข้อความว่า 5:2 มติเสียงข้างมากในฤดูหนาว

อ่านข่าวแจก 8 บรรทัดของ กกต.แล้ว จะเห็นว่าการลงมติของ กกต. ไม่พยายามพูดถึง เงินกู้เป็นเงินบริจาค เพราะเงินกู้คือเงินกู้ ไม่ใช่เงินบริจาค ดังนั้น จึงไม่สามารถไปเอาความผิดพรรคอนาคตใหม่ว่าไปรับเงินบริจาคเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ เหตุผลจึงออกมาในการอิง มาตรา 72 ของ พรป.พรรคการเมือง

แต่หากพิจารณาสาระของ มาตรา 72 จะอยู่ที่ เงินที่บริจาคที่ “ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ไม่ใช่เรื่องบริจาคเงินเกินกว่า กฎหมายกำหนด

สาระของมาตรานี้ จึงเป็นการห้าม “เงินสกปรก” ที่จะเข้ามาสนับสนุนพรรคการเมือง เช่น เงินบ่อน เงินซ่อง เงินค้าอาวุธสงคราม เงินค้าของหนีภาษี ฯลฯ ไม่ว่าจะบริจาคสักกี่บาทก็ตาม ถือว่า ห้ามรับ เพราะเป็นการเอาเงินธุรกิจสีเทามาสนับสนุนฝ่ายการเมือง

คำถามจึงกลับไปที่ กกต.ว่า “แน่ใจแล้วหรือที่ใช้มาตรานี้ ในการจัดการกับพรรคอนาคตใหม่ ท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าเงินที่มาให้กู้เป็นเงินสกปรก”

ความหนาวจึงมาเยือน กกต.เสียงข้างมากที่ลงมติ หากจะมีการร้องกลับว่า กกต.ใช้วินิจฉัยโดยมิชอบ เพราะหาก กกต.ผิดจริง ความผิดจะตกกับเสียงข้างมากที่ลง ส่วน 2 เสียงที่ลงมติ นั้น ถ้า 5 เสียงถูกต้อง เขาไม่ได้ผลกระทบอะไร แต่ 5 เสียงผิด เอกสารการลงมติจะช่วยยืนยันว่า เขามิได้เห็นด้วยในเรื่องนี้

มติข้างน้อยที่ลง จึงเป็นเครื่องอำนวยให้อบอุ่นในหน้าหนาวนี้