7HD ร้อนออนไลน์

ค่าฝุ่นในพื้นที่สมุทรสาครเป็นสีแดง

สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เช้าวันนี้(12 ธ.ค.62) ที่จังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏว่ามีค่าสูงสุดในประเทศไทย จากการวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 โดยแอปพลิเคชั่น AIR 4 THAI ของกรมควบคุมมลพิษ โดยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ถ.พระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วัดได้สูงถึง 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเป็นสีแดงซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ส่วนถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วัดได้ที่ 70 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพบฝุ่นละออง PM 2.5 ระหว่าง 34 - 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบเกินมาตรฐานและคุณอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ที่บริเวณแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน แขวงบางนา เขตบางนา แขวงดินแดง เขตดินแดง ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และ ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร