ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำ อยุธยา ตอนที่ 2

ถนนคันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมชลประทาน ทำสัญญาจ้างเอกชน ค่าจ้างกว่า 55 ล้านบาท ก่อสร้างบนถนนคอนกรีตเดิมให้ได้ระดับความสูงขึ้น โดยชั้นบนเป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นคันกั้นน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน เนื่องจากน้ำท่วมเกือบทุกปี การสัญจรไป-มาต้องใช้เรือ

คอลัมน์หมายเลข 7, นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่ 4 พฤศจิกายน พบสภาพถนนทรุดจนเกิดรอยแยกเสียหายจริงตามข้อร้องเรียนทั้งที่กรมชลประทานเพิ่งตรวจรับและเปิดใช้ถนนเพียง 1 เดือน นายช่างชลประทานอาวุโส ชี้แจง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่าน ขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของจังหวัดเพื่อให้ชาวบ้านรับทราบข้อมูล

ลงพื้นที่ล่าสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน ผู้รับจ้างมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เกือบเสร็จสมบูรณ์ ขณะเดียวกันชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจบ่อทราย ประชุมร่วมกันเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้ถนนชำรุดอีก เนื่องจากรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 21 ตัน

จากการสุ่มลงพื้นที่ของผู้ประกอบการบ่อทรายรายหนึ่ง พบว่ามีการทำแนวคันดินปิดไม่ให้รถวิ่งผ่านเส้นทางนี้ได้