7HD ร้อนออนไลน์

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธีฯ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันนี้ (12 ธ.ค. 62) พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายเรือและนายท้ายพระราชพิธีทั้ง 52 ลำ ร่วมในพิธี

เวลา 06.55 น. นายเรือและนายท้ายพระราชพิธีทั้ง 52 ลำ แถวบนเขื่อนบริเวณกราบซ้ายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้ร่วมพิธีแถวรอรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ หน้าอุโบสถวัดวงศมูลวิหาร

เมื่อผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี ผู้อำนวยการทหารเรือธนบุรี รายงานตน รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธาน คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี (คตร.) รายงานบัญชีพลผู้ร่วมพิธี แล้วเรียนเชิญ ผบ.ทร. เข้าสักการะพระพุทธรูปในอุโบสถวัดวงศมูลวิหารและสักการะพระวิษณุกรรมด้านนอกพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก จากนั้น ประกอบพิธี ณ อู่หมายเลข 1

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก : กองทัพเรือ Royal Thai Navy