ข่าวภาคค่ำ

S&P เพิ่มความน่าเชื่อถือเศรษฐกิจไทยดีขึ้น

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ปรับมุมมองประเทศไทยดีขึ้น จากระดับมีเสถียรภาพเป็นเชิงบวก

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า บริษัท S&P Global Ratings หรือ S&P ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจไทย จากระดับมีเสถียรภาพ หรือ Stable เป็นระดับเชิงบวก หรือ Positive และยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งคงอันดับความน่าเชื่อถือสกุลเงินบาท

โดยประเทศไทยมีปัจจัยบวกจากภาคการคลังที่แข็งแกร่ง และระดับหนี้สาธารณะต่ำ, ฐานะการเงินระหว่างประเทศ และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง, มีการดำเนินนโยบายการเงินการคลังที่เหมาะสมในช่วงที่ผ่านมา และมียุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ทำให้มีเสถียรภาพทางการเมืองที่น่าจะส่งผลดีต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจ และการบริหารงานเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม จะต้องติดตามผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ที่มีต่อภาคการส่งออกของไทยในระยะต่อไป

ทั้งนี้ การปรับมุมมองความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสนับสนุนให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างต่อเนื่อง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง