คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี

100ข่าวเล่าเรื่อง ตุ๊กตาถ่านดับกลิ่นแฟนซี

100 ข่าว เล่าเรื่องวันนี้ พาคุณไปชมที่ จ.ราชบุรี ชุมชนที่นั้นเขามีการรวมตัวเป็นกลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน ปั้นดินไทยประดิษฐ์ ที่ไม่ธรรมดา คือ การสร้างสรรค์ปั้นถ่านดับกลิ่นให้เป็นตัวตุ๊กตา จะน่ารักขนาดไหน ไปติดตาม