7HD ร้อนออนไลน์

ร้องเรียนผู้ประกอบกิจการแปรรูปซากปู ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นำผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบกิจการแปรรูปซากปู หลังได้รับการร้องเรียนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนและนักเรียน พบว่ายังไม่ได้รับอนุญาต จึงให้ อบต.ท่าเรือ สั่งระงับกิจการ

วันนี้(12 ธ.ค.62) นางพัชรนันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชะเมา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบกิจการแปรรูปซากปู ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนบริเวณใกล้เคียง และส่งผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชด้วย มีนายพิชชา เกิดบ้านชัน  เจ้าของกิจการนำตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ 2 จุด คือ จุดที่ 1 เป็นที่ตั้งโรงงานภายใน ต.ท่าเรือ ซึ่งเป็นสถานที่แปรรูปบดย่อยซากปูให้เป็นผง และจุดที่ 2 บริเวณสวนปาล์มน้ำมัน ห่างจากจุดแรกประมาณ 1 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นที่เก็บสต็อกวัตถุดิบและย่างซากปูให้แห้ง
แต่เนื่องจาก ทั้ง 2 จุด ขณะตรวจสอบไม่มีการประกอบกิจการ แต่พบจุดเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญทั้ง 2 จุด โดยเฉพาะจุดที่ 1 ตั้งอยู่ในชุมชน พื้นที่โดยรอบเป็นหอพักและบ้านเรือนของประชาชน ตรวจสอบเอกสารพบว่า ผู้ประกอบกิจการยังอยู่ในระหว่างขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแปรรูปซากกุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อทำอาหารสัตว์  จึงได้มีการเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เร่งดำเนินการพิจารณาใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเร่งด่วน ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งออกคำสั่งทางปกครองระงับการประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาต และให้ระงับการดำเนินกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ตามสถานประกอบกิจการดังกล่าว ซึ่งแต่เดิมได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าของเก่า และ อัดเม็ดพลาสติก แต่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และเคยได้รับการร้องเรียนเนื่องจากส่งเสียงดัง จึงได้เลิกประกอบกิจการ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาประกอบกิจการต้มหัวปลา แล้วเปลี่ยนมาประกอบกิจการแปรรูปซากปู เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์ แต่ลักษณะโรงงานไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.โรงงาน เนื่องจากมีกำลังแรงม้าของเครื่องจักรไม่ถึง 50 แรงม้า แต่เข้าลักษณะตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข ต้องมีการประเมินความเสี่ยง เนื่องจากเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการประกอบกิจการต้องได้รับอนุญาต จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนดำเนินการใด ๆ ด้วย

ทั้งนี้ ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ซึ่งได้มีสภานักเรียนและอาจารย์ จากวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย โดยระบุว่า กลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องมีการฝึกปฏิบัติในที่โล่งแจ้งด้วย โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกกลิ่นเหม็นจะรุนแรงมาก และหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการตรวจสอบอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง