สนามข่าว 7 สี

ค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 13 ธ.ค.62 มหาชัยยังคงเป็นพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอันดับ 1

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร                         94 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม                           73 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร             71 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ                      58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร                             57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร