7HD ร้อนออนไลน์

นิพิฏฐ์ให้กำลังใจอนาคตใหม่ ย้ำขอให้สู้ตามกติกา

จากกรณี ที่ประชุม กกต. มี มติส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยมีเหตุอันเชื่อได้ว่า เป็นการรับบริจาคเงินโดย แหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา มาตรา 72 ของ กฎหมายพรรคการเมือง ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ต้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรค ตามมาตรา 92(3) ของกฎหมายพรรคการเมือง นั้น

ด้าน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)โดสเพต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" ถึงกรณดังกล่าวว่า ผมให้กำลังใจพรรคอนาคตใหม่ แม้เราเป็นคู่ต่อสู้กันในทางการเมือง แต่เราไม่มีสาเหตุอะไรกันเป็นการส่วนตัวผมเคารพและให้เกียรติคู่ต่อสู้เสมอ เหมือนที่ผมไม่ศรัทธาในลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่ผมก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับคนที่เป็นคอมมิวนิสต์ ผมเชื่อว่าทุกคะแนนที่พรรคอนาคตใหม่ได้มา เป็นเพราะประชาชนเชื่อ-ศรัทธา ในแนวทางของพรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้มาด้วยการซื้อเสียง หนทางยังยาวไกล ขอให้สู้ตามกติกา ผลออกมาอย่างไร ถือว่า ท่านได้สู้สมศักดิ์ศรีแล้ว