ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลาดบ้านแพน

ข้อกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างของเขื่อนป้องกันน้ำท่วม หลังเกิดการทรุดตัวและพบความชำรุดเสียหายหลายจุด ทำให้ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้เต็มประสิทธิภาพ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำสัญญาจ้างเอกชน ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเสนา ใช้งบประมาณ 122.5 ล้านบาท เมื่อปี 2547 เนื่องจากพื้นที่นี้ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี แต่ปริมาณน้ำจากแม่น้ำน้อยยังคงเข้าท่วมตลาดบ้านแพน ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชาวบ้านในอำเภอเสนา ปี 2558 เทศบาลเมืองเสนา จึงนำงบประมาณมาเสริมแนวคันดินตลอดระยะทาง 1,500 เมตร ขณะเดียวกันก็ฉาบปิดรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปและนำกระสอบทรายอุดปิดรอยรั่วใต้แนวเขื่อน จึงป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจได้ ล่าสุดเขื่อนเกิดการทรุดตัวจึงอยากให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่อมแซม เนื่องจากยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สินนี้

คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ได้รับเรื่องร้องเรียนลงพื้นที่ครั้งแรกวันที่ 6 พฤศจิกายน กลับไปติดตามอีกครั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน

ด้านผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน