ข่าวภาคค่ำ

ธปท.เผยรายได้ของคนไทย รวย-จน ห่างกัน 10 เท่า

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยรายได้ของคนรวยและคนจนในประเทศไทย ยังห่างกันกว่า 10 เท่า

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยแพร่รายงาน "ความเหลื่อมล้ำไทย ทำไมไม่เท่าเทียม" โดยแบ่งกลุ่มคนไทยกว่า 60 ล้านคน ออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระดับรายได้ พบว่า กลุ่มคนรวย มีรายได้สูงกว่ากลุ่มคนจน 10.3 เท่า ซึ่งประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าผู้ที่อาศัยในกรุงเทพฯ ถึง 9 เท่า ขณะที่ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของคนรวยในประเทศไทย มีทรัพย์สินสะสมสูงกว่าคนจนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยคนจนกว่า 50% อยู่ในภาคการเกษตร และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 16,000 บาท ซึ่งกว่า 60% มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย สะท้อนได้ว่า ภาคการเกษตรเป็นอาชีพที่ควรได้รับการดูแลเป็นอันดับต้น ๆ เพราะนอกจากจะมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูง ยังเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของครัวเรือนไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังพบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก ดังนั้น การอาศัยในพื้นที่ที่ต่างกันจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยซึ่งทำให้คนเข้าถึงโอกาสทางรายได้, การจ้างงาน, การศึกษา และบริการสาธารณะไม่เท่าเทียมกัน ในระยะยาว ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ขณะที่ ข้อมูลจาก World Economic Forum ปี 2018 ระบุว่า ไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งสูงเป็นอันดับที่ 10 ของโลก จากทั้งหมด 107 ประเทศ ทั้งความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่และนัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ