เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ใส่หน้ากากด่วน! ฝุ่นละออง PM 2.5 กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 17 จุด มหาชัยวิกฤต

กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศ เมื่อช่วง 15.00 น. ที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงเที่ยง โดยพบว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งตรวจวัดค่าได้ ระหว่าง 32-99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าเกินค่ามาตรฐาน 17 จุด โดยเขตที่พบมากที่สุด ได้แก่ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ที่ 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะที่คุณภาพอากาศทั่วพื้นที่ประเทศไทย ยังมีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและฝั่งตะวันตก โดยพบว่าที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีคุณภาพอากาศที่กระทบต่อสุขภาพแล้ว

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ รวมถึงใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองหากมีความจำเป็นต้องเข้าเขตพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างใกล้ชิด