สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ฉลอง นวดไทย ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดแถลงประเด็น ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 14 ณ กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ประกาศผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ปี 2019 จำนวน 51 รายการ

และมีมติรับรอง ประกาศให้ “นวดไทย” (NUAD THAI) ขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ นับเป็นรายการที่ 2 ของไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียน ต่อจาก “โขน”

“นวดไทย” ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่เป็นศาสตร์ และศิลป์การแพทย์แผนไทย ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ใช้ในการดูแลสุขภาพ และเป็นการรักษาทางเลือก

ไทยเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลอง มรดกโลก "นวดไทย" ที่จะสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบทอด สร้างความหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม "นวดไทย"

ในปีหน้า กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจะเสนอประเพณีสงกรานต์ หรือ “Songkran Festival” เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ ควบคู่กับรัฐบาลจีน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาลาว พม่า ซึ่งมีประเพณีสงกรานต์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ จากความ เชื่อมโยง ประเพณีที่แสดงถึงการขึ้นศักราชใหม่ เฉลิมฉลองโดยใช้น้ำเชื่อมความสัมพันธ์

อีกรายการคือ ต้มยำกุ้ง อาหารไทยชื่อดังระดับโลก อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกกันต่อไป