สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กสศ.เปิดตัวโครงการจัดหาทุนช่วยเหลือเด็กยากจน

ปัจจุบันเด็กเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษากำลังเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี จากข้อมูลที่ได้มาพบว่าแนวโน้มการออกจากระบบการศึกษาของเด็กไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะตัวเด็กหรือครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาไปถึงการเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ

ในปีที่ผ่านมากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เดินหน้าช่วยเหลือด้านการศึกษาของยากจนด้อยโอกาสมากกว่า 700,000 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะจากการประเมินของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปเพื่อการศึกษา (กอปศ.) พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีมากกว่า 4,000,000 คน และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรมากกว่า 25,000 บาทต่อปี แต่ในปีที่ผ่านมาได้รับเพียงแค่ 10% ของงบประมาณที่จะได้รับเท่านั้น

ครั้งนี้ กสศ.ร่วมกับศิลปินดารา เปิดตัวโครงการ "ล้านพลังคนไทย มอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ" เพื่อหาเงินสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากจนด้อยโอกาส และเป็นการกระจายข่าวสารเพื่อขอความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กยากจนอย่างทั่วถึง

สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ เลขบัญชี 172-0-30021-6 ชื่อบัญชี "กสศ.มาตรา6(6)-เงินบริจาค" เงินที่บริจาคยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า