ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้าร่วมในพิธีลงพระนามต่อยอดข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้าร่วมในพิธีลงพระนามต่อยอดข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง