ข่าวในพระราชสำนัก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว

ที่จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ที่หอประชุมโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย, หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม, หอประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา, และหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง รวม 3,500 ชุด ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ และได้พระราชทานอาหารเลี้ยงราษฎรที่มารับผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน ซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ทุกข์สุขของราษฎร

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าไม้ ทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัดเกือบในทุกอำเภอ ส่งผลให้ราษฎรประสบภัยหนาวทุกปี ซึ่งในปี 2562 มีราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาว 378,607 คน โดยเฉพาะผู้สูง อายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวไปยังองค์กร มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สำหรับนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด