ข่าวในพระราชสำนัก

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงาน ราชวินิตร่วมใจ 62

ที่โรงเรียนราชวินิต พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงาน "ราชวินิตร่วมใจ 62" ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 43 เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และศิษย์เก่าได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา หารายได้สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ

โอกาสนี้ มอบเข็มเกียรติคุณแก่ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น, นักเรียนดีเด่น, ผู้ช่วยเหลืองานสมาคมผู้ปกครองดีเด่น และผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา จากนั้นชมการแสดงราชวินิตรวมใจถวายพระพร ชุด มหาเทพประทานพร โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ภายในงาน มีนิทรรศการ "ราชวินิตน้อมนำพระบรมราโชบาย สู่การศึกษาที่ยั่งยืน" แสดงผลงานและรางวัลของโรงเรียนฯ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาจัดทำเป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล IQA Award ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับยอดเยี่ยม

โรงเรียนราชวินิต ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2509 โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้ดอกผลเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 2,475 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด