รอบรั้วเอเชีย

ฝ่ายค้านอินเดียต่อต้านกฏหมายสถานะพลเมือง

กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคคองเกรส ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่ของอินเดีย หลายพันคนออกมารวมตัวกันที่กรุงนิวเดลี เมื่อวานนี้ เพื่อประท้วงต่อต้านกฏหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่ของรัฐบาลนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีของอินเดีย ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของทั้งสภาสูงและสภาล่างของอินเดียในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยร่างกฏหมายดังกล่าว อนุญาตให้ชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาต่าง ๆ เช่น ศาสนาพุทธ, คริสต์, ฮินดู และศาสนาซิกซ์ ซึ่งโดนกดขี่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่าง บังคลาเทศ, ปากีสถาน และ อัฟกานิสถาน ขอสัญชาติอินเดียได้ อย่างไรก็ตาม ร่างกฏหมายฉบับนี้กลับไม่ระบุถึงชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลาม ทำให้หลายฝ่ายมองว่า เป็นการเลือกปฎิบัติต่อชาวมุสลิม และก่อนหน้านี้ มีการชุมนุมประท้วงร่างกฏหมายฉบับนี้อย่างรุนแรงในรัฐอัสสัม เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย