รอบรั้วเอเชีย

คนนอนเกิน 9 ชม.ต่อคืนเสี่ยงเส้นโลหิตในสมองอุดตัน

มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (Huazhong) ของประเทศจีน ทำการศึกษาพฤติกรรมการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 31,750 คน และพบว่า ในจำนวนนี้ ร้อยละ 8 ใช้เวลางีบช่วงกลางวัน เกินกว่า 90 นาทีในแต่ละวัน และร้อยละ 24 นอนหลับเกินกว่า 9 ชั่วโมงต่อคืน

และเมื่อทีมงานของมหาวิทยาลัยหัวจง ศึกษาเพิ่มเติม ได้พบว่า ในจำนวนกลุ่มตัวอย่างกว่า 30,000 คน มี 1,557 คน ที่มีอาการอุดตันของเส้นโลหิตในสมอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่นอนเกินกว่า 9 ชั่วโมงต่อคืน และนอกจากนี้ คนที่นอนเกินกว่า 9 ชั่วโมงต่อคืน และงีบเกินกว่า 90 นาทีต่อครั้ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยด้วยอาการอุดตันของเส้นโลหิตในสมอง มากกว่าคนที่นอนราวๆ 7-8 ชั่วโมงต่อคืน ถึงร้อยละ 85

นอกจากนี้ คนที่นอนหลับไม่เต็มอิ่ม หรือหลับไม่ลึก มีโอกาสป่วยด้วยอาการอุดตันของเส้นโลหิตในสมอง มากกว่าคนที่นอนหลับลึก ถึง 29 เปอร์เซ็นต์