7HD ร้อนออนไลน์

สวนดุสิตโพล ชี้ 5ข่าวการเมือง ที่ประชาชนสนใจ อันดับ 1 ปารีณารุกป่า-รุกที่ดิน

วันนี้ (15ธ.ค.62) สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าว จำนวนทั้งสิ้น 1,271 คน ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 สรุปผลได้ 5 อันดับ ดังนี้

อันดับ 1 ร้อยละ 62.18 ระบุ ปารีณา รุกป่า-รุกที่ดิน จ.ราชบุรี เพราะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ เป็นฝ่ายรัฐบาล อยากรู้ความคืบหน้าในการดำเนินคดี เป็นกรณีตัวอย่างให้กับประชาชนและคนจนที่ถูกดำเนินคดีลักษณะนี้ อยากรู้ว่ากฎหมายไทย 2 มาตรฐานจริงหรือไม่ เป็นประเด็นที่สะท้อนถึงปัญหาคอร์รัปชั่นและการใช้อำนาจในทางที่ผิด ฯลฯ

อันดับ 2 ร้อยละ 52.96 ระบุ ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้เงินธนาธร 191.2 ล้านบาท เพราะเป็นพรรคใหม่ มีอุดมการณ์ มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาก มีหลายประเด็นที่ กกต. ชี้แจงไม่ชัดเจน อาจเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง หากยุบพรรคจริงอาจเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง กลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3 ร้อยละ 22.44 นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพราะทุกวันนี้ประชาชนยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกับภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ไม่อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาแบบประชานิยมมากเกินไป ไม่น่าจะส่งผลดีในระยะยาว อยากให้แก้ปัญหาอย่างจริงจัง ตรงจุดรัฐบาลมีการกู้เงินและใช้งบประมาณจำนวนมาก เป็นห่วงการพิจารณางบประมาณและการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ฯลฯ

อันดับ 4 ร้อยละ 19.39 ระบุ ส.ส.งูเห่า ลาออก ย้ายฝ่าย เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่มีให้เห็นจากการเมืองลุ้นว่าจะมีใครเพิ่มอีกหรือไม่ อยากให้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือทำประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง ไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังอำนาจหรือหวังผลใดๆ นักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ

และอันดับ 5 ร้อยละ 15.79 ระบุ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะอยากเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่อยากเห็นกฎหมายที่เอนเอียง สองมาตรฐาน ใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ เป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งแตกแยก ใส่ร้ายโจมตี ทำให้เกิดความวุ่นวาย เหมือนเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ฯลฯ