สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รัฐบาลไฟเขียว! เตรียมดัน แกร็บ ถูกกฎหมายภายใน มีนาคม 2563

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน หรือ “แกร็บ (Grab)” ถูกกฎหมาย

โดยออกเป็นกฎกระทรวง 2 ฉบับ ประกอบด้วย กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน และ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และการออกใบอนุญาตสำหรับนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร

โดยการออกกฎหมายลูกในครั้งนี้ ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องรอบด้านแล้ว ที่ผ่านมามีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น รถแท็กซี่ แต่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงเพื่อให้แกร็บถูกกฎหมาย เบื้องต้นคาดว่าร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ จะสามารถประกาศใช้ได้ในเดือนมีนาคม 2563 โดยเริ่มจากการให้บริการแกร็บแท็กซี่ก่อน ส่วนรถจักรยานยนต์ หรือ แกร็บไบก์ ยังต้องใช้เวลาศึกษาอีกสักระยะหนึ่ง

ด้านนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ทางกลุ่มได้เคยแสดงความคิดเห็นกับกระทรวงคมนาคมแล้ว

ทั้งเรื่องการกำหนดจำนวนสมาชิกขั้นต่ำของผู้ประกอบการ หากสูงเกินไป ก็จะมี แกร็บเพียงรายเดียวที่เข้าข่าย เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขัน  เรื่องอายุการใช้งานและข้อบังคับของรถที่จะนำมาให้บริการ ควรใช้ข้อกำหนดเดียวกับรถแท็กซี่ที่จะต้องเป็นรถใหม่ไม่เกิน 2 ปี วิ่งไม่เกิน 2 หมื่น กิโลเมตร และต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย และเรื่องอัตราค่าโดยสาร ไม่ควรให้แกร็บเป็นผู้กำหนดราคาเอง เพราะไม่ยุติธรรมกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่

อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีข้อท้วงติงว่าร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ มีข้อที่ขัดกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ที่ห้ามมิให้ใช้รถส่วนบุคคลมาวิ่งให้บริการรับส่งประชาชน ซึ่งต้องรอดูว่าร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ มีการกำหนดเงื่อนไขข้อนี้ไว้ว่าอย่างไร