ห้องข่าวภาคเที่ยง

คุมเข้มเผาลดปัญหาค่าฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ

รายงานสดจากบริเวณจุดชมวิวดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ : ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ส่วนหนึ่งมาจากอากาศนิ่ง ประกอบกับมีการเร่งชิงเผา และการก่อสร้างเส้นทาง ส่งผลให้คุณภาพอากาศ PM2.5 เพิ่มขึ้นมา...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง