เช้าข่าว 7 สี

เปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ มกราคม 2563

ภายในเดือนมกราคม 2563 กระทรวงการคลัง จะเปิดให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ ระหว่างนี้จะนำเสนอแนวทางดำเนินงาน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 24 ธันวาคมนี้

โดยการลงทะเบียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ผู้ที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว 14.6 ล้านคน กลุ่มนี้จะต้องแสดงตัวตนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เนื่องจากข้อมูลเดิมใช้เกณฑ์พิจารณาฐานรายได้ในปี 2559 และอาจมีหลายคน รายได้พ้นเกณฑ์คนจน ที่กำหนดไว้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปี และหากคุณผู้ชมอยู่กลุ่มนี้ แต่ไม่มีการแสดงตัวตน บัตรสวัสดิการ ที่ถืออยู่ก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

ส่วนกลุ่มที่ 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ ซึ่งนอกจากจะพิจารณาจากฐานรายได้แล้ว จะมีการนำข้อมูลการครอบครองรถยนต์มาพิจารณาด้วย หากใครมีรถยนต์มาก 2-3 คัน ก็อาจไม่ได้รับสิทธิ์ รวมทั้งหากมีบัตรเครดิต ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ เพราะปกติผู้ที่จะมีบัตรเครดิตได้ จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ดังนั้น หากมีบัตรเครดิต ก็แสดงว่าจะต้องมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 180,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการ

ส่วนสวัสดิการที่จะได้รับในปีหน้า อาทิ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐคนละ 200 - 300 บาท, ค่าเดินทางคนละ 500 บาทต่อเดือน และอาจจะมีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม

ขณะที่กรมสรรพากร เตรียมประกาศปรับลดภาษีบางรายการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนด้วย ก็คงต้องติดตาม การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้และสัปดาห์หน้า ว่าจะมีมาตรการเด็ดๆ อะไรออกมากระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน หรือ ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้บ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง