7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ไฟส่องสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ จ.ยะลา

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ร้องทุกข์มายัง Ch7HD Social Care ว่า ไฟส่องสว่างในพื้นที่ชำรุดบ่อย เคยร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังไร้ผล

ร้องเรียนแฟนเพจ Ch7HD Social Care จากหมู่ 10 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา "สวัสดีครับ ผมเป็นชาวไทยพุทธ อาศัยอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ครับ สถานการณ์ก็ไม่ดีนัก ภายในหมู่บ้านเรามีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอครับ เคยมีหน่วยงานเข้าไปติดตั้งไฟส่องสว่างให้แล้ว แต่ส่วนใหญ่จะใช้งานไม่ได้เลย ทั้งที่เพิ่งจะมาติดตั้งครับ แต่ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ไข หรือซ่อมบำรุงให้เลยครับ ชาวบ้านสัญจรไปมาก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ อยากให้พี่ช่วยติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้วยเถิดครับ สงสารชาวบ้านด้วย มีทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ที่อาศัยอยู่กันหลายครัวเรือน"

"หลังจากเหตุการณ์ยิงถล่มป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ลำพะยา จังหวัดยะลา ชาวบ้านก็หวาดกลัวที่จะใช้ชีวิต เพราะไฟถนนก็เสีย มันมืดน่ากลัวมาก จะเห็นว่ามีป้อม ชรบ. อยู่ด้วยครับ ไฟก็เสีย ผมอยากให้รายการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน ช่วยติดต่อศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่อยครับ เพราะชาวบ้านส่งหนังสือร้องเรียนไปหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาซ่อมเลย พิกัดหมู่ 10 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ครับ"