ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : คนไทยใจดี ทำบุญติดอันดับ 4 ของโลก

พฤติกรรมคนไทยใจดี ใจบุญ และชอบทำบุญ ทำให้ประเทศไทยติดอันดับโลกประเทศที่มีการทำบุญมาก แต่การทำบุญก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน โดยเฉพาะการทำบุญผ่านโซเชียลมีเดีย