7HD ร้อนออนไลน์

ขสมก. เดินหน้าแผนฟื้นฟูย้ำไม่ปลดพนักงาน

ผอ.ขสมก.เดินหน้าแผนฟื้นฟูกิจการ หลังกล่อมสหภาพฯและพนักงานเข้าใจตรงกัน ยืนยันพนักงานจะไม่มีการตกงาน แม้เปลี่ยนระบบการให้บริการใหม่ ไม่มีการแปรรูปองค์กร ไม่เปิดให้เอกชนเข้ามาเดินรถหรือบริหารเส้นทางแทนรัฐ หวังลดภาระหนี้สินเพื่อความอยู่รอดขององค์กรเสนอคิดค่าโดยสาร 30 บาทต่อวัน ใช้บริการขึ้นรถกี่ต่อกี่เที่ยวก็ได้

นายสุรชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เผยว่า ตนได้ทำความเข้าใจกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. และ พนักงาน ขสมก.รวม 13,000 คน เรื่องการดำเนินการในโครงการแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.เรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าจะมีการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูใน 7 ข้อหลักๆ และมีการปรับปรุงแผนใน 2 ข้อ

1.เรื่องของการจัดหารถเมล์ ที่มีการปรับเปลี่ยนจากการจัดซื้อรถ ปรับปรุงสภาพรถ จำนวน 2,511 คัน มาเป็นการเช่ารถพร้อมการบำรุงรักษา และจ่ายค่าเช่าเป็นกิโลเมตร (กม.) ที่ใช้งานจริง

2.การปรับปรุงเส้นทางเดินรถเมล์ เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนในบางเส้นทาง และปรับตัวมาเป็นฟีดเดอร์ เพื่อรับส่งผู้โดยสาร มั่นใจว่าแผนฟื้นฟู ขสมก.จะสามารถเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาในปี 2563 และพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาได้ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ หากผ่านขั้นตอนต่างๆแล้ว ขสมก.จะสามารถนำแผนไปปฏิบัติได้ภาย 18 เดือน

นายสุรชัย กล่าวว่า ยืนยันว่าพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร หากมีการเปลี่ยนรถใหม่และนำระบบอีทิคเก็ตมาใช้ พนักงานส่วนนี้จะไม่ตกงาน เนื่องจากว่าในแต่ละปีมีพนักงานที่เกษียณอายุปีละหลายร้อยคน และในส่วนของพนักงานขับรถ แม้ว่าจะเป็นการเช่ารถ ในปัจจุบัน ขสมก. ได้มีการต่อสัญญากับพนักงานขับรถ ขสมก.ที่มีความชำนาญให้มาขับรถ ขสมก.อยู่ โดยเป็นสัญญาปีต่อปี ขณะเดียวกันพนักงานเก็บค่าโดยสาร ก็สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นคนขับรถได้ โดย ขสมก.ได้มีการอบรมอยู่ตลอดเวลา

แผนฟื้นฟู ขสมก.เป็นการยกระดับการบริการให้ประชาชนที่มาใช้บริการ เนื่องจากเป็นรถใหม่ และค่าโดยสารจัดเก็บที่ 30 บาทตลอดทั้งวัน ผู้โดยสารสามารถขึ้นรถกี่ต่อก็ได้โดยไม่จำกัดเที่ยวในราคานี้ ขณะเดียวกัน สายรถเมล์ที่ให้บริการก็จะไม่ทับซ้อนกัน และมีความถี่ของการให้บริการแต่ละสายถี่ขึ้น โดยขณะนี้ ที่มีการปรับเส้นทาง ขณะนี้ได้รับรายงานว่าเส้นทางอาจเหลืออยู่ที่ 110 เส้นทาง และรถเมล์ ขสมก. จะวิ่งระยะทางที่สั้นลงจากเดิมเฉลี่ยหนึ่งคันวิ่งที่ 250 กม. ก็เหลือเพียง 210 กม. มั่นใจว่าหากทำตามแผนฟื้นฟู จะทำให้มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการมากขึ้นอีก 2% จากปกติมีผู้ใช้บริการ 550,000-600,000 คนต่อวัน

นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า สหภาพ ขสมก. และพนักงาน ไม่มีความขัดข้องและเห็นด้วย ที่จะทำตามแผนฟื้นฟู ขสมก. เนื่องจากได้มีการทำความเข้าใจกับฝ่ายบริหาร ขสมก.แล้วว่า หากมีการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับแผนฟื้นฟู สหภาพ ขสมก.ขอเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการต่างๆเพื่อให้กลับมาสร้างความเข้าใจกับพนักงานในส่วนต่างๆได้

ด้านกระทรวงคมนาคม ได้รายชื่อคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ด ขสมก.) ชุดใหม่แล้ว โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จะเสนอรายชื่อให้ที่ประชุม ครม. วันที่ 17 ธ.ค.นี้ ประกอบด้วย นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ขสมก., นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง, นายสุเมธ สังข์ศิริ อดีตกรรมการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), นายพงษ์ศักดิ์ ชมสุวรรณ ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายพงษ์ศักดิ์ ชมสุวรรณ จำกัด, นางปาณิสรา ดวงสอดศรี อดีตกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ขสมก., พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1, นางญานี แสงศรีจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง