เช้าข่าว 7 สี

Green Report : พบสัตว์ทะเลหายาก หอยเม่นหมวกกันน็อก

นี่เป็นภาพ หอยเม่นหมวกกันน็อก สัตว์ทะเลหายาก ที่ยังไม่มีรายงานการพบ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา และห่างหายจากการพบในทะเลอันดามันมาหลายปีแล้ว ซึ่งการพบครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุด Smart Patrol ได้ลาดตระเวน สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ จนไปพบที่บริเวณเกาะบางู หรือ เกาะ 9 ซึ่งมีมากถึง 50 ตัว

"หอยเม่นหมวกกันน็อก" ต่างจากหอยเม่นทั่วไป เพราะผิวเกลี้ยง ไม่มีหนามแหลม มีใต้ท้องมีเท้าเป็นปุ่มจำนวนมาก สามารถยึดติดกับโขดหินได้แน่น กินสาหร่าย และซากสัตว์แนวโขดหินเป็นอาหาร ที่สำคัญพวกมันมีสองเพศใน 1 ตัว แต่เพราะการผสมพันธุ์ ที่ปฏิสนธิในน้ำ จึงกลายเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นๆ ทำให้มีการอยู่รอดมีน้อย

การค้นพบ หอยเม่นหมวกกันน็อก ครั้งนี้ จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะเป็นตัวสะท้อนระบบนิเวศทางทะเลที่หลากหลายและสมบูรณ์

นักวิชาการ ยังคาดว่า สาเหตุที่พบ "หอยเม่นหมวกกันน็อก" ครั้งนี้ น่าจะเกิดจากกระแสน้ำ ได้พัดพาตัวอ่อนมาเกาะบริเวณโขดหินดังกล่าว ประกอบกับเมื่อไม่มีการรบกวนจากคน ทำให้พวกมันค่อย ๆ เติบโต อาศัยในบริเวณนั้นได้ดี

หอยเม่นหมวกกันน็อก ไม่ได้พบในทะเลอันดามันมาตั้งแต่ ปี 2530 และ 2547 จนมาพบล่าสุดในครั้งนี้