7HD ร้อนออนไลน์

จ่อเรียก สส.พลังประชารัฐ หลังมีชื่อเอี่ยวยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ตัวแทนชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน กรณีเงินหายไปจากบัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กว่า 400 ล้านบาท ซึ่งในภายหลังพบว่า ถูกโอนและเบิกถอน ภายใต้ชื่อบัญชีของนายเอกราช ช่างเหลา สส.พรรคพลังประชารัฐ

ด้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการ ระบุว่า หลังจากนี้จะนำเรื่องร้องเรียนไปตรวจสอบรายละเอียด และจะเชิญนายเอกราช มาชี้แจงต่อกรรมาธิการ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งหากพบว่ามีการยักยอกเงินจากสหกรณ์จริง ก็จะพูดคุย เพื่อขอให้ดำเนินการคืนเงินให้กับสมาชิก แต่จะเป็นคนละกรณี กับเรื่องคดีอาญา ที่ต้องว่ากันไปตามกฎหมายต่อไป