7HD ร้อนออนไลน์

พปชร. ดัน สนธิญาณ หนูแก้ว นั่งเป็น กมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

สร้างความประหลาดใจไม่น้อย หลังจากนายสนธิญาน ชื่นฤทัยในธรรม ผู้บริหารสื่อค่ายใหญ่ ได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งใน 49 กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในโควตาของพรรคพลังประชารัฐ และยังมีชื่อนายสิระ เจนจาคะ และนายธนกร วังบุญคงชนะ ร่วมเป็นกรรมาธิการด้วย

รายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ จำนวน 49 คน แบ่งเป็น

โควตา ครม. 12 คน ได้แก่ 1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 2.นายไพบูลย์ นิติตะวัน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 3.นายวุฒิสาร ตันไชย 4.นายดำรงค์ พิเดช สส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 5.นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 6.นายกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการ กกต. 7.นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ 8.นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา 9.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 10.นายสัมพันธ์ เลิศนุวัตร หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย 11.นายโกวิทย์ ธาราณา สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 12.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

พรรคพลังประชารัฐ 9 คน ได้แก่ 1.นายวิเชียร ชวลิต สส.บัญชีรายชื่อ 2.นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์ สส.บัญชีรายชื่อ 3.นายสิระ เจนจาคะ สส.กทม. 4.น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สส.กทม. 5.นายนิโรธ สุนทรเลขา สส.นครสวรรค์ 6.นายรงค์ บุญสวยขวัญ สส.นครศรีธรรมราช 7.นายทศพล เพ็งส้ม คณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคพลังประชารัฐ 8.น.ส.วลัยพร รัตนเศรษฐ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ 9.นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ผู้บริหารสื่อเครือเนชั่น

พรรคภูมิใจไทย 4 คน ได้แก่ 1.นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ 2.นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ 3.นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง 4.นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา อดีต สส.ราชบุรี

พรรคประชาธิปัตย์ 4 คน 1.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน สส.บัญชีรายชื่อ 2.นายสุทัศน์ เงินหมื่น สส.บัญชีรายชื่อ 3.นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รองหัว
หน้าพรรค 4.นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน คือ นายนิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเพื่อไทย 10 คน ประกอบด้วย 1.นายสุทิน คลังแสง สส.มหาสารคาม 2.นายจตุพร เจริญเชื้อ สส.ขอนแก่น 3.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ สส.กทม. 4.นายโภคิน พลกุล 5.นายชัยเกษม นิติสิริ 6.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 7.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 8.นายประยุทธ์ ศิริพานิช 9.นายวัฒนา เมืองสุข 10.นายยงยุทธ ติยะไพรัช

พรรคอนาคตใหม่ 6 คน ได้แก่ 1.นายปิยบุตร แสงกนกกุล สส.บัญชีรายชื่อ 2.นายชำนาญ จันทร์เรือง สส.บัญชีรายชื่อ 3.นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ 4.นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 5.นายบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6. นายชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

พรรคเสรีรวมไทย 1 คน ได้แก่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.

พรรคประชาชาติ 1 คน ได้แก่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง