ข่าวภาคค่ำ

คนกรุงประหยัดใช้เงินปีใหม่ลดลง 3.2% เหตุภาวะหนี้ครัวเรือนพุ่ง

มีการคาดการณ์ว่าเทศกาลปีใหม่ 2563 คนกรุงเทพจะใช้จ่ายลดลง 3.2% คิดเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนเพียง 29,800 ล้านบาท เหตุผลหลักมาจากหลายจากภาวะหนี้ครัวเรือนพุ่ง ทำให้หลายคนหันมาประหยัดค่าใช้จ่าย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าคนกรุงเทพฯ จะใช้จ่ายเงินช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ราว 29,800 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 3.2% เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนลดลง, ปัญหาหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น ทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น และยังพบว่าปีนี้คนกรุงเทพฯ ให้เงินกับบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะที่อยู่ในต่างจังหวัดมากขึ้น หวังช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในช่วงภาวะเศรษฐกิจซบเซา, ราคาสินค้าเกษตรปรับลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ในต่างจังหวัดได้ในระดับหนึ่ง และเป็นที่น่าสังเกตว่า กำลังซื้อของภาคประชาชนส่วนหนึ่งได้ถูกแบ่งใช้จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ จากการจัดมหกรรมช็อปปิ้งวันคนโสดวันที่ 11 เดือน 11 ต่อยอดมาถึงเทศกาลลดราคาครั้งใหญ่ วันที่ 12 เดือน 12 รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย หรือ ชิมช้อปใช้

ส่วนการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทขนส่ง หรือ บขส. เผย ขณะนี้ยอดจองตั่วโดยสารล่วงหน้าเต็มทุกที่นั่งแล้ว ผู้ที่ต้องการเดินทางสามารถซื้อตั๋วโดยสารรถเสริมที่เตรียมรองรับไว้ราว 1,500 คัน พร้อมแนะประชาชนให้จองตั๋วรถเสริมที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น