ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ ในเขตรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการกิ่วฮุง กองกำลังผาเมือง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จำนวน 250 ชุด ด้วยทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน พื้นที่บริเวณนี้ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน เนื่องจากฝ่ายไทยและเมียนมาต่างถือแผนที่คนละฉบับ ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร สถานการณ์โดยทั่วไปอยู่ในสภาวะปกติ ไม่มีการสู้รบหรือปะทะของทหารรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านกับกองกำลังติดอาวุธกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทย โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนด้วยความกล้าหาญ และเสียสละ

จากนั้น เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการปางหนุน กองกำลังผาเมือง ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังพิทักษ์รักษาชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 250 ชุด เนื่องในโอกาสปีใหม่

ฐานปฏิบัติการปางหนุน มีพื้นที่ตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้าน มีกองกำลังประกอบด้วย กองกำลังทหารเมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก, กองกำลังเมียนมาเชื้อสายว้า, กองกำลังอาสาสมัครทหารเมียนมาเชื้อสายมูเซอ และกองกำลังกองทัพรัฐฉาน สถานการณ์โดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ ไม่มีการสู้รบ ทหารไทยและทหารในประเทศเพื่อนบ้าน มี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยนอกจากภารกิจด้านการป้องกันชายแดนแล้ว ยังมีภารกิจสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นภารกิจที่กองทัพบกให้้ความสำคัญและมุ่งเน้นเป็นพิเศษ

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการไม้ลัน กองกำลังนเรศวร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ตั้งใจ ทุ่มเทเพื่อประเทศชาติ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ี่ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

กองกำลังนเรศวร รับผิดชอบแนวชายแดนเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก ประกอบด้วย กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17, กำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 36, กำลังพลจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 และ 337 รวมทั้งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 304, 305 และ 306

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด