7HD ร้อนออนไลน์

พปชร.ตั้ง กก.บห.เพิ่ม 17 คนและเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ หรือ พปชร. จากเดิมมี 24 คนลาออกไป 1 คน ทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรค 23 คน และล่าสุดลาออกอีก 6 คน ทำให้เหลือ 17 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของพรรคพลังประชารัฐใช้เวลาประชุมเกือบ 2 ชั่วโมง โดยรับทราบการลาออกของกรรมการบริหารฯ รวมทั้งสิ้น 7 คนที่ประกอบด้วย นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายณพพงศ์ ธีระวร นางวลัยพร รัตนเศรษฐ นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ และนายวิเชฐ ตันติวานิช

จากนั้นที่ประชุมมีมติตั้งเพิ่มอีก 17 คน ประกอบด้วย1.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 3.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 4.นายสุพล ฟองงาม 5. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 6. นายวิรัช รัตนเศรษฐ 7.นายสุชาติ ชมกลิ่น 8. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 9.นางประภาพร อัศวเหม 10. นายนิโรธ สุนทรเลขา 11. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 12. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 13. นายสกลธี ภัททิยกุล 14. นายไผ่ ลิกค์ 15. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 16. นายสุรชาติ ศรีบุศกร และ17.นายนิพันธ์ ศิริธร ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 34 คน

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่จากสัญลักษณ์รังผึ้งหกเหลี่ยมสีลายธงชาติ ภายในเป็นข้อความพรรคพลังประชารัฐมาเป็นวงกลม สีลายธงชาติล้อมรอบข้อความพรรคพลังประชารัฐ แสดงถึงความกลมเกลียวไร้เหลี่ยมคมที่จะทิ่มแทงตัวเอง และมีรายงานว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ได้เห็นชอบให้ใช้โลโก้ใหม่ ทั้งนี้พรรคได้จัดเตรียมเสื้อโปโลสกีนโลโก้ใหม่เพื่อเตรียมแจกให้แกนนำ ส.ส. และสมาชิกพรรค ด้วย