7HD ร้อนออนไลน์

ชาวขอนแก่น ทวง กกต.ติดรายชื่อผู้มีสิทธิเลิือกตั้ง

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยและนายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทยเขต 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวระหว่างตะเวนหาเสียงเป็นวันสุดท้ายพบว่า มีประชาชนมาร้องเรียนว่า หลายหน่วยเลือกตั้งในอำเภอหนองเรือ ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับชื่อจากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้งได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ กกต. ยังไม่นำบัญชีรายชื่อมาติดประกาศไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง ทั้งที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้

คูณหญิงสุดารัตน์ จึงทำหนังสือด่วนส่งเรื่องดังกล่าวไปยังนายพงศกร อรรณนพพร ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ให้สอบถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอทราบปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
โดยคุณหญิง ยังระบุว่า กรณีดังกล่าวอาจเกิดความไม่โปร่งใส หรือมีความพยายามที่จะทุจริตในการเลือกตั้ง จึงฝากกำชับให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อการยื่นหลักฐานแสดงตนการรับบัตรเลือกตั้ง รวมถึง ขั้นตอนการใส่บัตรลงในหีบเลือกตั้งและที่สำคัญคือกระบวนการนับคะแนนจะต้องทำอย่างเปิดเผย ทั้งการขานชื่อ แสดงหมายเลขผู้สมัคร ตามที่มีการลงคะแนนจริง