ข่าวในพระราชสำนัก

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ที่จังหวัดพิษณุโลก

ที่โรงแรมดิอิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ไปเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีของ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ" อันจะทำให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สามารถควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ, การฝึกใช้แอพพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการระดมสมอง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์, ครูผู้สอนด้านสุขศึกษา, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมกว่า 200 คน นอกจากนี้ ยังมีการออกหน่วยดูแล ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงโดยหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการจำนวนมาก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด