ข่าวเด็ด 7 สี

บรรยากาศเลือกตั้งเขต 7 จ.ขอนแก่น

รายงานสดจากหน่วยเลือกตั้งที่ 3 วัดสิทธิการาม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น : การเลือกตั้งเขต 7 จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่างลงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นช่วงเวลา 8.00 น. เราจะไปติดตามบรรยากาศก่อนเปิดลงคะแนนเสียงกัน...