รอบรั้วรอบโลก

อาหารแปรรูปเข้มข้น เสี่ยงป่วยเบาหวานประเภท 2

ผลการศึกษาล่าสุดของนิตยสารการแพทย์ จามา อินเทอร์นั่ล เมดิซีน (JAMA Internal Medicine) ที่จัดทำโดยสมาคมการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ที่ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงกว่า 100,000 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 43 ปี พบว่า ร้อยละ 17 ของกลุ่มตัวอย่าง มักทานอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมากเป็นพิเศษ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวาน ประเภทที่ 2 มากกว่าคนที่ทานอาหารไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป 10 เปอร์เซ็นต์ และถ้าพวกเขาทานอาหารที่ผ่านการแปรรูปอย่างมาก ติดต่อกันถึง 6 ปี ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน ประเภทที่ 2 เพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่คนที่ทานผักและผลไม้สดเป็นประจำ จะมีโอกาสเสี่ยงน้อยลงที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็ง, โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และอาการซึมเศร้า

ทั้งนี้ อาหารที่ผ่านการแปรรูปที่ควรหลีกเลี่ยง มีทั้ง มันฝรั่ง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, นักเก็ตไก่, ธัญพืช และอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่พร้อมนำเข้าเครื่องไมโครเวฟ เป็นต้น