ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายในประเทศ

ที่เรือนกล้วยไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ การพัฒนานวัตกรรม และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในทุกมิติ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของโครงการหลวง รวมทั้ง มหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ ได้ร่วมดำเนินงาน แบ่งปันองค์ความรู้จากการวิจัยและการศึกษาร่วมกัน ซึ่งตั้งแต่ปี 2512 ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งโครงการหลวง เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาที่ยากลำบากจากการปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย ด้วยพระวิสัยทัศน์ยาวไกล จนนับได้ว่าเป็นต้นแบบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่สูง โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง 6 แห่งนี้ ได้สร้างองค์ความรู้มากมาย ในทุกมิติของการพัฒนาบนพื้นที่สูง บังเกิดผลต่อการพัฒนาทั้งด้านการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด