เช้าข่าว 7 สี

Green Report : คุณภาพดินเสื่อมทำกะหล่ำปลีภูทับเบิกเกิดโรคระบาด

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจแปลงกะหล่ำปลีและผักกาดขาวปลีหรือลุ้ย ร่วมกับเกษตรกร ในพื้นที่บ้านภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังพบว่าผักทั้ง 2 ชนิดนี้ เกิดเหี่ยวเฉา และตาย ทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรสังเกตเห็นรากของผักมีอาการคล้ายโรคระบาด มีรากบวมเป็นปม เป็นบริเวณกว้าง หรือ ราว 40 เปอร์เซ็นต์

เกษตรกร รายนี้ เล่าให้ฟังว่า แปลงของตนเองเป็นแปลงสุดท้ายของผักกาดขาวปลีที่จะเก็บเกี่ยว ก่อนหน้านี้ปกติดี แต่มาเกิดโรคหลังจากที่แปลงข้างๆ เกิดไปแล้วและปล่อยให้เน่าตาย ซึ่งคาดว่าปีนี้ผลผลิตจะไม่คืนทุน และเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่นๆ แทน

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่สำรวจแปลงเพาะปลูกกะหล่ำปลีและผักกาดขาวปลีที่บ้านทับเบิก และเก็บตัวอย่างดิน ผลการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ชี้ว่าผักทั้ง 2 ชนิด ติดโรครากบวม

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประชุมแปลงใหญ่ พร้อมกับให้ทิศทางและสำรวจความเสียหายไว้แล้ว เพื่อเตรียมพร้อมในฤดูกาลถัดไป ซึ่งยืนยันว่า หากเตรียมดินให้พร้อมลดค่าความเป็นกรด สามารถปลูกกะหล่ำปลีได้ดังเดิม

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ยืนยันว่า สามารถควบคุมโรคได้ เพียงแต่เกษตรกรจะต้องปรับปรุงสภาพดินที่เป็นกรด มีการปลูกพืชซ้ำๆ ก่อนที่จะปลูกกะหล่ำปลีในฤดูกาลถัดไป ...


Facebook : CH7HD Social care