ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมตามโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ครั้งที่ 7 ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จัดขึ้นในโอกาสครบ10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งหวังจะยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกคนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจด้วยหลักแห่งธรรมะ ภายในงานมีการบรรยายธรรม, การมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงให้บริการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลเบื้องต้น จากหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีประชาชนไปรับบริการ 64 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด