เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ผุดไอเดียเปลี่ยนศาลพระภูมิทิ้งร้างเป็นบ้านกระต่าย

แนวคิดการนำศาลพระภูมิเก่า ที่รับบริจาคจากชาวบ้าน มาทำเป็นบ้านกระต่าย ของวัดทุ่งน้อย เป็นแนวคิดการนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ศาลพระภูมิเก่า ที่เคยถูกนำมาทิ้งไว้ข้างทางอย่างไร้ประโยชน์ แต่ที่วัดทุ่งน้อย จังหวัดราชบุรี ได้เปิดรับบริจาคศาลพระภูมิ มาใช้ประโยชน์เพื่อใช้เป็นที่พักของกระต่าย ที่ทางวัดเลี้ยงไว้มากว่า 13 ปี และปัจจุบันขยายพันธุ์ จนมีมาก กว่า 1,000 ตัว

แม้ว่ากระต่ายจำนวนหนึ่ง ได้ส่งต่อให้ผู้ใจบุญนำไปเลี้ยง แต่ที่วัดก็ยังเหลือกระต่ายอยู่ประมาณ 250 ตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ทำให้ค่าอาหาร ยารักษาโรค และโดยเฉพาะที่อยู่ สำหรับบังลม บังฝน บังแดด ดังนั้นศาลพระภูมิเก่าจึงมีความต้องการเป็นอย่างมาก

ศาลพระภูมิเก่า ยังช่วยป้องกัน ให้กระต่ายปลอดภัยจากสุนัข และแมวจรจัดที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งที่วัดได้ด้วย เพราะแต่ละวันในช่วงที่ผ่าน ๆ มา จะมีกระต่ายตายจากการถูกกัดอยู่บ่อยครั้ง หรือติดโรคจากสุนัขและแมว ทำให้ทางวัดต้องทำพื้นที่กั้นล้อมเอาไว้เป็นพิเศษ โดยเอาบ้านศาลพระภูมิเป็นที่หลบภัยทางวัดมีแผนที่จะคุมจำนวนประชากร ไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : Ch7HD Social Care