7HD ร้อนออนไลน์

กรุงศรีวิไล เลื่อนแจงใบเหลืองเป็นวันที่ 17 ม.ค.2563

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีตพระเอกชื่อดัง สส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ ขอเลื่อนการยื่นคำให้การกรณี กกต.แจกใบเหลือง ศาลอนุญาต นัดวันใหม่เป็นวันที่ 17 ม.ค. 2563

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สนามหลวง ช่วงเช้าวันนี้ ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีหมายเลขดำ ลต.(สส.) 585/2562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต. แจกใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 ซึ่งถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล

สาเหตุเพราะคนใกล้ชิดนายกรุงศรีวิไล ไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาทให้กับประชาชนในพื้นที่ อันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) โดย กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้ง สส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่

ทั้งนี้ ทนายความของนายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน ได้ยื่นคำร้องต่อศาล ขอขยายเวลาในการยื่นคำให้การคัดค้านและบัญชีพยานคดีนี้ ศาลพิจารณาแล้วอนุญาต จึงกำหนดนัดตรวจหลักฐานคดีนี้อีกครั้งในวันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 5 ศาลฎีกา

คดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคำสั่งรับคำร้องของ กกต. ไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2562  และศาลให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องของ กกต.นี้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วย เพื่อให้นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.2561 มาตรา 133, 138 วรรคสาม