สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ลงนามบันทึกข้อตกลง ปลดกัญชา กระท่อม ออกจากสารเสพติด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติดให้โทษ เพื่อวางรากฐานการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางผลกระทบอย่างรอบด้าน ให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมและกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับนี้ จะเน้นการรวบรวมข้อกฎหมายและข้อมูลวิชาการเพื่อเสนอต่อรัฐบาล นำไปประกอบการเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อม นอกจากนี้ยังศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการยกเลิกพืชกัญชาจากกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนใช้ยาจากพืชกัญชาอย่างถูกต้อง หามาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับประเทศไทย และผลักดันให้กัญชาเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชน

นายอนุทิน ยืนยันว่า ขณะนี้กัญชาและกระท่อมยังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ก็จะสามารถปลดพืชกระท่อมและกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษได้ โดยการปลดกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษ จะไม่ขัดต่ออนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN เพราะเป็นการใช้ทางการแพทย์ ไม่ใช่การสูบอย่างเสรี หรือเพื่อสันทนาการ แต่เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการใช้เพื่อรักษา อย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน หากพืชเหล่านี้ยังผิดกฎหมาย ก็จะต้องนำไปใช้อย่างหลบซ่อน รัฐจะไม่สามารถควบคุมมาตรฐานได้ เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หากประชาชนเข้าใจในวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ปลอดภัย ก็จะไม่เกิดปัญหาตามมา

นอกจากนี้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ยังเตรียมเปิดคลินิกกัญชาแห่งใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจจะใช้กัญชารักษาโรคมารับการรักษาได้ที่กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมเป็นต้นไป