ข่าวภาคค่ำ

ห้ามแท็กซี่หมดอายุวิ่งให้บริการ พบจับปรับ-ยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันที

กรมการขนส่งทางบก เตือนแท็กซี่หมดอายุการใช้งาน ห้ามวิ่งให้บริการ หากตรวจพบจับปรับ ยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันที

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เตือนห้ามรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งาน หรือรถแท็กซี่ป้ายแดง วิ่งรับจ้างรับ-ส่งผู้โดยสารโดดเด็ดขาด เนื่องจากสภาพรถไม่มีความพร้อมในการให้บริการ ไม่มีความปลอดภัย โดยหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับและยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันที และถ้ายังฝ่าฝืน จะถือว่ามีความผิดทางอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน

ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนอย่าใช้บริการรถแท็กซี่ที่หมดอายุุการใช้งานแล้ว เพราะอาจส่งผลต่อความปลอดภัย และคุณภาพการให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยสามารถสังเกตได้จากหมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมสังเกตเพิ่มเติม เช่น ตัวรถต้องมั่นคงแข็งแรง, มีป้ายไฟแสดงสถานะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ หรือบัตรสีเหลือง เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน